Topkatte / Topkatte regler
REGLER FOR TOPKATTE 5-5-5 2020

Følgende regler er gældende for deltagelse i Kurilean Bobtail klubbens topkatte 2020
Konkurrenceåret løber fra 1. januar til 31. december 2020.
 
Sammen med topkattene fejres der også de katte der har
opnået følgende titler
SC, SP, JW, SW, WW, DSM, DVM, DM osv.
 
For at deltage i konkurrencen, skal følgende være opfyldt:
  • Medlemskabet for udstillingsåret 2020 skal være betalt.
  • Kun den højeste placering for hver udstilling er gældende.
  • For voksne og kastrater indsendes der af kopi af max 5 certifikater opnået i 2020 sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.
  • For killinger og ungdyr indsendes der kopi af max 4 certifikater opnået i 2020, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.
  • Ved opnåelse af titel, indsendes titelblad, Diplom eller kopi af certifikater.
Pointskala:  
Best in Show (BIS/BOX) 130p.
Nominering 110p.
Best i Variant (BIV) 100p.
CACS/CAPS 97p.
Ærespræmie/HP 96p.
CAGCIB/CAGPIB 96p.
CACIB/CAPIB 95p.
CAC/CAP + EX1 93p.
EX1 minus cert. (Kun voksne og kastrater) 90p.
Øvrige EX. 88p.
Øvrige bedømmelser 0p.
 
 
Tilmeldingerne sendes pr mail til kurilean.dk@gmail.com
senest 5. januar 2021

Vær OBS på at du får en svar retur for modtagelse af din tilmelding, kontakt klubben, hvis du ikke har fået svar senest 3 dage efter afsendt mail.

Tilmeldingerne og betaling af kontingent,
skal være klubben i hænde SENEST d. 5. januar 2021
 
 
 
RULES FOR TOPCATS 5-5-5 2020
 
The following rules apply for participation in the Kurilean Bobtail Club's Top Cat 2020
The competition year runs from 1 January to 31 December 2020.
 
Along with the top cats we also celebrate the cats who have achieved the following titles
SC, SP, JW, SW, WW, DSM, DVM, DM, etc.
 
To participate in the competition, the following must be fulfilled:
  • The membership for 2020 exhibition year must be paid.
  • Only the highest placement for each exhibition is valid.
  • For adults and neuters a copy of a maximum of 5 certificates obtained in 2020 will be sent together with the following form in the completed state.
  • For kittens and youngesters, a copy of a maximum of 4 certificates obtained in 2020, together with the following form, will be sent in the completed state.
  • For title, submit title sheet, Diploma or copy of certificates
 
point scale :  
Best in Show (BIS/BOX)  130p.
Nomination  110p.
Best in Variant (BIV)  100p.
CACS/CAPS  97p.
Price of honor /HP  96p.
CAGCIB/CAGPIB  96p.
CACIB/CAPIB  95p.
CAC/CAP + EX1  93p.
EX1 minus cert. (Only adults and neuters) 90p.
Others EX.  88p.
Other Judgsment  0p.
 
 
Registrations sent by mail kurilean.dk@gmail.com
before January 5, 2021

Please note that you will receive a response for receipt of your registration, please contact the club if you don’t receive an answer within 3 days of the mail sent.

The club must have the registration and payment of membership
no later than January 5 2021
 
 
Kurilean Bobtail | Kurilean.dk © 2014 copyright All Rights Reserved