Velkommen / Topkatte / Topkatte regler
REGLER FOR TOPKATTE 5-5-5 2018
 
Følgende regler er gældende for deltagelse i Kurilean Bobtail klubbens topkatte 2018
Konkurrenceåret løber fra 1. januar til 31. december 2018.

Sammen med topkattene fejres der også de katte der har
opnået følgende titler
SC, SP, JW, SW, WW, DSM, DVM, DM osv.

For at deltage i konkurrencen, skal følgende være opfyldt:
• Medlemskabet for udstillingsåret 2018 og 2019 skal være betalt.
• Kun den højeste placering for hver udstilling er gældende.
• For voksne og kastrater indsendes der af kopi af max 5 certifikater opnået i 2018 sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.
• For killinger og ungdyr indsendes der kopi af max 4 certifikater opnået i 2018, sammen med nedenstående skema i udfyldt stand.
• Ved opnåelse af titel, indsendes titelblad, Diplom eller kopi af certifikater.
 
Pointskala:  
Best in Show (BIS/BOX) 130 p.
Nominering 110 p.
Best i Variant (BIV) 100 p.
CACS/CAPS 97 p.
Ærespræmie/HP 96 p.
CAGCIB/CAGPIB 96 p.
CACIB/CAPIB 95 p.
CAC/CAP + EX1 93 p.
EX1 minus cert. (Kun voksne og kastrater) 90 p.
Øvrige EX. 88 p.
Øvrige bedømmelser 0 p.
 
Tilmeldingerne sendes pr mail til kurilean.web@gmail.com 
senest 5. januar 2019

Vær OBS på at du får en svar retur for modtagelse af din tilmelding, kontakt klubben, hvis du ikke har fået svar senest 3 dage efter afsendt mail.

Tilmeldingerne og betaling af kontingent,
skal være klubben i hænde SENEST d. 5. januar 2019
 
 
 
SKEMA TIL BRUG FOR TOPKATTE 2018
 
Kattens navn:
Deltager som: Fertil: Kastrat: Killing/ungdyr:
Født: EMS kode:
Ejer:
Adresse:
Postnr: By: Tlf:
Mail:
Opdrætter:
 
 
 Opnåede resultater
 
 
Dato
Sted
Klasse
Resultat
Point
Klubnotat
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
 
 
Husk at medsende kopi el. billede af certifikaterne
 
 
RULES FOR TOPCATS 5-5-5 2018
 
The following rules apply for participation in the Kurilean Bobtail Club's Top Cat 2018
The competition year runs from 1 January to 31 December 2018.
 
Along with the top cats we also celebrate the cats who have achieved the following titles
SC, SP, JW, SW, WW, DSM, DVM, DM, etc.

To participate in the competition, the following must be fulfilled:
• The membership for 2018 and 2019 exhibition year must be paid.
• Only the highest placement for each exhibition is valid.
• For adults and neuters a copy of a maximum of 5 certificates obtained in 2018 will be sent together with the following form in the completed state.
• For kittens and youngesters, a copy of a maximum of 4 certificates obtained in 2018, together with the following form, will be sent in the completed state.
• For title, submit title sheet, Diploma or copy of certificates
 
point scale :  
Best in Show (BIS/BOX) 130 p.
Nomination 110 p.
Best in Variant (BIV) 100 p.
CACS/CAPS 97 p.
Price of honor /HP 95 p.
CAGCIB/CAGPIB 96 p.
CACIB/CAPIB 95 p.
CAC/CAP + EX1 93 p.
EX1 minus cert. (Only adults and neuters) 90 p.
Others EX. 88 p.
Other Judgsment 0 p.
 
Registrations sent by mail kurilean.web@gmail.com
before January 5, 2019

Please note that you will receive a response for receipt of your registration, please contact the club if you don’t receive an answer within 3 days of the mail sent.

The club must have the registration and payment of membership
no later than January 5 2019
 
 
 
BLANKET FOR THE TOPCAT 2018
 
Name of the cat:
Participates as Adult: Neuter: Kitten/ Youngsters:
Born: EMS kode:
Owner:
Adresse:
Cipcode: Town: Phone:
Mail:
breederB
 
 
 Results
 
  Date Place Class Result Point Club note
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
 
 Remember to send a copy or photo of the certificates
 
 
tryk på billedet for at få dokumentet som PDF fil til udfyldelse til topkatte listen
 
 
In English
see bottom of page
 
Press image to get document as PDF for TopCat