Velkommen / Titeltagere / Premier
Udstillingsmæssigt betragtes en kat som ”voksen”, når den er 10 mdr.

Er katten neutraliseret udstilles den i kastrat klassen og starter i kl.10 og fortsætter i klasserne 8, 6, 4 og slutter i klasse 2

Certifikaterne i kl. 10 kaldes CAP, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium de Beaute.

Kattene her har opnået titlen Premier, ved at få:

3 (tre) CAP - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.

Premier forkortes til PR. og skrives før kattens navn og evt titel som fertil.