Titeltager / Info om klasser & titler
Her er en kort gennemgang af kattens vej gennem udstillingerne  med klasser og certifikater
 
Killingerne må først udstilles, når de er fyldt 4 måneder. De er delt op i 2 aldersgrupper. 
Kl.12 killing, er for aldersgruppen 4-5-6 mdr.
Kl.11 ungdyr, er for aldersgruppen 7-8-9 mdr.
Killinger og ungdyr får ikke certifikater, men EX1, EX2, EX3, OSV.
En killing/ungdyr der har vundet 5 BEST IN SHOW får titlen JUNIOR WINNER.
Junior Winner forkortes JW og skrives efter kattens navn.
 
 
Udstillingsmæssigt betragtes en kat som ”voksen”, når den er 10 mdr. Herefter bliver de delt op i to grupper: Fertile og Kastrater. 
 

Vi starter med at fortælle om de fertile katte, som udstilles i åben klasse og starter i kl. 9 og fortsætter i klasserne 7, 5, 3 og slutter i klasse 1.
 

Certifikaterne i kl. 9 kaldes CAC, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat de Beaute. Champion forkortes til CH. og skrives før kattens navn
Kattene opnåer titlen Champion, ved at få:
3 (tre) CAC - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.

 
Katten rykker nu videre til Kl. 7
Certifikaterne i kl. 7 kaldes CACIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat International de Beaute. International Champion forkortes til IC. og skrives før kattens navn.
Kattene opnåer titlen International Champion, ved at få:
3 (tre) CACIB - Fra 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande - På 3 (tre) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 2 (to) CACIB i det samme land.

 
Katten rykker nu videre til Kl. 5
Certifikaterne i kl. 5 kaldes CAGCIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Grand Championat International de Beaute. Grand International Champion forkortes til GIC. og skrives før kattens navn
Kattene opnåer titlen Grand International Champion ved at få:
6 (seks) CAGCIB - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 6 (seks) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGCIB i det samme land.
Eller:
8 (otte) CAGCIB - Fra mindst 4 (fire) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 8 (otte) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGCIB i det samme land.
 
 
Katten rykker nu videre til Kl. 3
Certifikaterne i kl. 3 kaldes CACS, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Championat Supreme de Beaute. Supreme Champion forkortes til SC. og skrives før kattens navn
Kattene opnåer titlen Supreme Champion ved at få:
9 (ni) CACS - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 9 (ni) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CACS i det samme land.
Eller:
11 (elleve) CACS - Fra mindst 6 (seks) forskellige dommere - I mindst 2 (to)  orskellige lande. På 11 (elleve) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CACS i det samme land.

Kattene har nu opnået højeste titel som fertil og rykker til klasse 1, de konkurere ikke længere om certifikater, men får en "Ærespræmie"
De er stadig med i konkurencen om Best in Variety (BIV) nomenering (NOM) og Best in show.
 
 
Kastrater udstilles i kastrat klassen. Nogle er kastreret som killinger og starter her, mens de fertile starter forfra, når de bliver neutraliseret. de beholder deres titler som fertile.
De starter i kl.10 og fortsætter i klasserne 8, 6, 4 og slutter i klasse 2
 
 
Certifikaterne i kl. 10 kaldes CAP, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium de Beaute. Premier forkortes til PR. og skrives før kattens navn og evt titel som fertil.
Kattene opnåer titlen Premier, ved at få:
3 (tre) CAP - Fra 3 (tre) forskellige dommere - På 3 (tre) nationale el. internationale FIFe udstillinger.
 
 
Certifikaterne i kl. 8 kaldes CAPIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium International de Beaute. International Premier forkortes til IP. og skrives før kattens navn og evt titel som fertil.
Kattene opnåer titlen International Premier, ved at få:
3 (tre) CAPIB - Fra 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande - På 3 (tre) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 2 (to) CAPIB i det samme land.
 
 
Certifikaterne i kl. 6 kaldes CAGPIB, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beaute. Grand International Premier forkortes til GIP.  Det skrives før kattens navn og evt titel som fertil.
Kattene opnåer titlen Grand International Premier, ved at få:
6 (seks) CAGPIB - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 6 (seks) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 4 (fire) CAGPIB i det samme land.
Eller:
8 (otte) CAGPIB - Fra mindst 4 (fire) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 8 (otte) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAGPIB i det samme land.

 
Certifikaterne i kl. 4 kaldes CAPS, som er en forkortelse af Certificat d'Aptitude au Premium Supreme de Beaute. Supreme Premier forkortes til SP. og skrives før kattens navn og evt. titler som fertil.
Kattene opnåer titlen Supreme Premier, ved at få:
9 (ni) CAPS - Fra mindst 3 (tre) forskellige dommere - I mindst 3 (tre) forskellige lande. På 9 (ni) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 7 (syv) CAPS i det samme land.
Eller:
11 (elleve) CAPS - Fra mindst 6 (seks) forskellige dommere - I mindst 2 (to) forskellige lande. På 11 (elleve) internationale FIFe udstillinger - Der kan opnås maksimalt 10 (ti) CAPS i det samme land.

Kattene har nu opnået højeste titel som kastrat og rykker til klasse 2, de konkurere ikke længere om certifikater,, men får en "Ærespræmie"
De er stadig med i konkurencen om Best in Variety (BIV) nomenering (NOM) og Best in show.


Vil du vide mere om udstilling henviser vi til Felis Danica side
 
Har du lyst til at udstille din Kurilean bobtail, hjælper din opdrætter dig gerne i gang, du er også velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse for råd og vejledning.
 
 
 
 
Kurilean Bobtail | Kurilean.dk © 2014 copyright All Rights Reserved