Om Klubben / Bestyrelsen

Kurilean Bobtail klubbens bestyrelse

Formand:
Lykke Kirstine Simonsen
lykkeks@gmail.com
Tlf. +45 2271 5369
Kasser 
Jeanette Trillingsgaard
kurilean.dk@gmail.com
Tlf. +45 6175 8317
 
ang hjemmeside
kurilean.web@gmail.com
 
Sekretær:
Ninna Berg Juler
sekretariat.kurilean.dk@gmail.com
Tlf. +45 29867070
 
Bestyrelsesmedlem
Tanja Trillingsgaard
kurilean.dk@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Sussie Skifter
kurilean.dk@gmail.com
+45 3137 3131
Revisor:
Rune Jensen

 

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen,
hvis du har spørgsmål
 
 
 
 
 
 
Referater

D. 9-4-2016:
Referat fra stiftende generalforsamling - PDF
D. 2-4-2017
Referat fra generalforsamling - PDF